Dekkingen

Dekvoorwaarden:

  • Er wordt natuurlijk gedekt, in overleg gebeurd dit aan de hand of los.
  • Merries mogen geen ziektes hebben, zoals droes en schimmel.
  • Alle paarden die bij ons op bezoek komen dienen geënt te zijn tegen influenza en tetanus (het paardenpaspoort dient getoond te worden).
  • Wij doen ons best om zo goed mogelijk voor uw merrie te zorgen maar mocht er, om wat voor reden dan ook, dringend veterinaire hulp nodig zijn, dan komen deze kosten ten laste van de merriehouder.
  • De merriehouder is zelf verantwoordelijk voor schade tijdens het vervoer, verblijf en de dekking van de merrie.
  • Binnen het dekseizoen kan de merrie onbeperkt aangeboden worden om gedekt te worden. Mocht de merrie na 2 maal nog niet drachtig verzoeken wij om uw merrie te laten onderzoeken.
  • Gust gebleven merries krijgen het volgende dekseizoen 30% reductie op de dekking. Mits er met de merrie volop gebruik gemaakt is geworden van het dekseizoen. Deze reductie ontvangt u met een gustverklaring van uw dierenarts, die u voor 1 november aan ons dient te overleggen.
  • Onze hengsten zijn vrij van PSSM1 dit verwachten wij natuurlijk ook van de merries die komen voor een dekking. Zonder bewijs dat uw merrie vrij is van PSSM1 wordt er niet gedekt.
  • Stallingskosten voor de merrie bedragen €7,50 per dag.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.